Chính sách bảo mật

Bất kỳ thông tin nào https://best-vn-casino.com được thu thập sẽ được giữ nghiêm ngặt và sẽ không được sử dụng theo cách mà bạn chưa đồng ý.

Chính sách bảo mật này không liên quan đến cách các trang web của bên thứ ba sẽ sử dụng thông tin người dùng.

Thông tin cá nhân

https://best-vn-casino.com không thu thập bất kỳ thông tin cá nhân nào, chẳng hạn như tên, địa chỉ hoặc điện thoại. Trang web này không giao dịch, chia sẻ, chuyển nhượng hoặc tiết lộ bất kỳ thông tin cá nhân nào của bạn.

https://best-vn-casino.com dụng để hỗ trợ ghi lại thông tin thống kê phi cá nhân. Điều này bao gồm thông tin như địa chỉ IP của máy tính, các trang của trang web của chúng tôi mà bạn truy cập, thời gian và ngày truy cập của bạn, thời gian dành cho các trang đó, số nhận dạng thiết bị duy nhất và dữ liệu chẩn đoán khác.

Liên kết của bên thứ ba

https://best-vn-casino.com tác với các công ty cung cấp dịch vụ, giải pháp và chương trình khuyến mãi mà chúng tôi cảm thấy sẽ có giá trị đối với khách truy cập của chúng tôi. Trang web này chứa các liên kết đến các trang web khác không được điều hành bởi chúng tôi. Chúng tôi khuyên bạn nên xem lại Chính sách bảo mật của mọi trang web bạn truy cập. Chúng tôi có quyền chia sẻ thông tin của bạn với các bên này, có nghĩa vụ bảo vệ quyền riêng tư và không có quyền phân phối thông tin.

Cập nhật và thay đổi

Chúng tôi có quyền thay đổi Chính sách bảo mật này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo. Vì vậy, chúng tôi khuyên bạn nên kiểm tra nó thường xuyên.